Ozon Dezenfektasyonu

Aktif oksijen (Ozon O3) bilinen en etkili mikrop öldürücü ve koku gidericidir. Çok güçlü ve etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde, Dünya çapında birçok farklı iş alanlarındaki tesislerde mikrop öldürücü olarak kullanılır. Güneşin ultraviyole ışını ve yıldırım anında ortaya çıkan yüksek elektrik arkları ile oluşan ozon, dünyanın etrafında koruyucu kalkan olarak mevcuttur ve canlıları güneşin radyasyon etkisine karşı korur.
  Yıldırımlar sonucu oluşan ozon, havayı temizler. Özellikle yükseltilerde ve deniz kenarlarında, taze hava kokusu diye içimize çektiğimiz, havada bu hissi yaratan, yıldırımlar sırasında meydana gelmiş olan ozondur.

Günümüzde, ozonun birçok faydasından yararlanmak amacıyla ozon üretim teknolojileriyle, ozon jeneratörleri geliştirilmiştir ve bu teknolojiler sayesinde ozon üretimi olağan hale gelerek değişik alanlarda kullanılma imkanı sağlanmıştır. Bu alanlar arasında bakteri, virüs, mantar ve tüm mikroorganizmaların öldürülmesi, ayrıca koku giderici amaçlı olarak kullanımı son derece yaygın ve etkili bir yöntemdir. Bundan dolayı hijyen ve dezenfektasyonun birincil derecede önem taşıdığı kullanım alanlarında ozon ile müdahale insan sağlığı açısından son derece önemli ve gereklilik arz eder. Özellikle hastanelerde, ameliyathanelerde, servis ve yoğun bakım ünitelerinin ayrıca ambulans ve tıbbi malzeme nakil araçlarının dezenfektasyonunda Ozon kesin sonuç olarak etkili ve önemli bir yer tutar. Geniş bir kullanım alanında yer alan Ozon’un dezenfektasyon amaçlı başlıca kullanım yerlerini şöyle sıralayabiliriz.

  1. Hastanelerde dezenfektasyon (Ameliyathane, Servis, Yoğun Bakım vb.)
  2. Muayenehanelerde dezenfektasyon
  3. Siyanür, Fenol, Azotoksitler, Pestisidler, Klorlu,Hidrokarbonlar gibi zehirli maddelerin nötralizesi
  4. Soğutma kulelerinde Biyosid yerine ozon dozlanması
  5. Araba bakım servislerinde araç içi dezenfektasyonu
  6. Eczanelerde dezenfektasyon
  7. Ar-Ge uygulamalarında
  8. Hayvan barınaklarında
  9. Gıda depolarında ve bodrum katlarında

Ozon gaz halinde kullanılmasından dolayıda en ince ayrıntılara ve bölmelere nüfuz edebildiği için bu bölümlerde ve dokularda son derece etkili bir şekilde biyosidal ve koku giderici olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda ozon gazının hiçbir şekilde kimyasal atığı, tortusu ve kalıntısı yoktur. Ozon gazı, yok olması için uygulama sonrasında herhangi bir işleme gerek kalmadan, bulunduğu ortamda kendiliğinden tekrar serbest oksijene dönüşür ve kaybolur.

Hizmet Paketi ;
https://www.autowax.com.tr/autowax-ozon-dezenfektasyonu

Full paket ;
https://www.autowax.com.tr/autowax-full-dezenfektasyon